За нас

1 История

Националната  гимназия за древни езици и култури “Константин Кирил Философ” е открита  на 10 октомври 1977 г. от Министерство на културата  по идея на бележити наши учени и творци. Пръв директор-основател на гимназията е г-жа Гергина Тончева.

Тя е специализирано училище, в което се изучават класическите езици латински и старогръцки език, старобългарски език, литература, история, култура и философия, а така също и западните езици френски, немски, английски. Провеждат се извънкласни и профилирани занимания по новогръцки и италиански език. От началото на учебната 2008/2009 г., след близо 30-годишно прекъсване, са възобновени заниманията по санскрит. Научно-методически тя е интегрирана със СУ „Свети Климент Охридски”   и има статут на  Национален класически лицей към Университета.